Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorządu Miasta Olsztyna